Area

Feature

Channel

Bronkoskopi

ERCP

Endoskopi av nedre magtarmtrakt

Endoskopi av övre magtarmtrakt

Adapter för sköljning

Autoklaverbar

Kompatibel med 0.018

Kompatibel med 0.021

Kompatibel med 0.025

Kompatibel med 0.035

Kompatibel med 0.038

Kontrastmedium

Diatermiinstrument

Fluoroskopisk kontroll

styrtråd kompatibel

Förbättrad rengöring/desinficering

Endast för engångsbruk

Steril

Välj

Område

1.2 mm

1.5 mm

1.7 mm

2.0 mm

2.2 mm

2.6 mm

2.8 mm

3.2 mm

3.7 mm

4.2 mm

5.0 mm

5.5 mm

6.0 mm

Biopsitänger

Engångsinstrument

Polypektomi, EMR

Engångsinstrument

Hemostas

Engångsinstrument

Griptänger

Engångsinstrument

Dilatationsballonger

Engångsinstrument

ERCP

Engångsinstrument – V-system och konventionellt

Bronkoskopi

Engångsinstrument

Ultraljudsstyrd Nålaspiration

Engångsinstrument

Kirurgisk endoskopi

Cystoskopi

Rengöring, desinfektion & sterilisering

Tillbehör

Övriga endoskopi tillbehör